Home
Tā kupu

Ko Te Tōtara Tū Tītaha

Whakarongo mai tamariki mā!

I tōna nei wā, i noho tētahi tōtara tū tītaha, ā, ko ia te rākau rerekē i te ngahere katoa!

Kāore e pai ana ia ki a ia anō, ā, kua pāpouri haere ia. 

Aue, kia kaha tōtara iti! Mātakitaki mai i tōna pakiwaitara. 

Ētahi atu Pakiwaitara ...