Home
Tā kupu

Ko Te Paihamu Hēmanawa

Ko tētahi paihamu iti te kaupapa o tēnei pakiwaitara.

Me kaha ngā paihamu katoa ki te piki rākau kia whai kai, kia whai wāhi noho hoki. 

Heoi, nō te kaha o te mahi, kua hēmanawa haere tēnei paihamu iti. 

Mā wai ia e āwhina ki te mau tonu?

Ētahi atu Pakiwaitara ...