Home
Tā kupu

Ngā Tae

Kahurangi, ko Rangi e tū iho nei

Parauri, ko Papa e takoto nei

I te awatea, ka mā te kohu

I te pō, he mangu kē te tohu

He tae, he tae, he tae...ko te ao e tū nei.

 

Ka pahū te puia, ka puta karaka

Ka rawe taku pōtae, taku tino pōtae kōwhai

I te awatea, ka mā te kohu

I te pō, he mangu kē te tohu

Ka pō, ka pō, ka pō...ka moe te ao nei.

Ētahi atu Waiata ...