Home
Tā kupu

Ngā Āhua

Anei rā ngā āhua, 
kitea whānuitia. 

Tapawhā, porohita, 
tapatoru, tapawhā rite.

Anei rā ngā āhua, kitea whānuitia. 

E Ngai Tāngata, 
kei ngā wāhi katoa. 
 

 

Tapawhā - he kete kai.

Porohita – te aotūroa.

Tapatoru - he parehe tīhi.

Tapawhā rite - he perehana. 

 

Anei rā ngā āhua, 
kitea whānuitia  

E Ngai Tāngata, 
kei ngā wāhi katoa.

Kei ngā wāhi katoa. 

Ētahi atu Waiata ...