Home
Tā kupu

Manaaki Ngahere

Ki te mea ka hiahia kite koe…

He manu e rere ana…

He rākau e tupu ana…           

He ngārara turituri…

He putiputi puāwai…

A kāti, me whakatōpū tātou katoa ki te…

Manaaki, manaakitia te ngahere.

Atawhai, atawhaitia te ngahere.

Kia tupu nui ai! Kia tupu kaha ai! Mo ake tonu rā e! 

 

Ki te mea ka hiahia kite koe…

He manu e rere ana…

He rākau e tupu ana…           

He ngārara turituri…

He putiputi puāwai…

A kāti, me whakatōpū tātou katoa ki te…

Manaaki, manaakitia te ngahere.

Atawhai, atawhaitia te ngahere.

Kia tupu nui ai! Kia tupu kaha ai!  

Kia tupu nui ai! Kia tupu kaha ai!

Mo ake tonu rā e! Mo ake tonu rā e! Mo ake tonu rā e!

 

 

 

Ētahi atu Waiata ...