Home
Tā kupu

Ngā Rongo

E rima ngā rongo, tahi, rua, toru, whā, rima! (X2)

Ko ēnei ngā rongo...

He rongo-a-ringa!

He rongo-a-waha!!

He rongo-a-ihu!

He rongo-a-kanohi!

He rongo-a-taringa!

 

E rima ngā rongo, tahi, rua, toru, whā, rima! (X2)

Ko ēnei ngā rongo…

He rongo-a-ringa, ka whāwhā paraikete!

He rongo-a-waha, ka kai tiakarete!

He rongo-a-ihu, ka rongo tōkena paru!

He rongo-a-kanohi, ka kite i aku hū!

He rongo-a-taringa, ka whakarongo waiata!

 

E rima ngā rongo, tahi, rua, toru, whā, rima! (X2)

Ko ēnei ngā rongo…

He rongo-a-ringa!

He rongo-a-waha!!

He rongo-a-ihu!

He rongo-a-kanohi!

He rongo-a-taringa!

Tahi, rua, toru, whā, rima! Hi!

Ētahi atu Waiata ...