Home
Tā kupu

Te Arapū Māori (Tere)

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA 

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA

Ko tēnei te Arapū Māori e, kia kore ai tō tatou reo e ngaro nei.

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA

Ko tēnei te Arapū tuhituhi, hei awhina mai i te panui.

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA

A, E, HA, I, K ,M, N, NGĀ, O, P, R, T, U, W, WHA  (repeat) 

Ētahi atu Waiata ...