Home
Tā kupu

Karanga atu, Karanga mai

Karanga atu, karanga mai, Karangaranga e

Kei a wai te reo pai, Karanga manuhiri e

Karanga atu, karanga mai, Karangaranga e

Kei a wai te reo pai, Karanga manuhiri e

Mihi atu, mihi mai, Mihimihi e

Kei a wai te reo pai, Mihi manuhiri e

Mihi atu, mihi mai, Mihimihi e

Kei a wai te reo pai, Mihi manuhiri e

Ētahi atu Waiata ...